Psychologie is een heerlijk vak.

Is eigenlijk niet meer dan gekwantificeerde mensenkennis.
Anders gezegd: wat iedereen misschien intuïtief weet of een beetje weet, wordt in de psychologie onderzocht om meer zekerheid te krijgen over menselijke motivatie en gedrag. De bedoeling is om theoretische  kernuitspraken te kunnen doen hierover die ‘waar’ zijn. Een fijn tijdschrift met goede informatie hierover is het Tijdschrift voor Psychologie. Overal verkrijgbaar.

Psychologische hulpverlening ligt uiteraard in het verlengde van studies over menselijk gedrag. Hoe meer we ‘zeker’ weten over menselijk gedrag en motivatie, hoe beter we kunnen zoeken naar methoden om hulp te verlenen indien er sprake is van ontsporing. Ontsporing  betekent eigenlijk zoiets als ‘ik ben niet meer de baas over hoe ik me voel’. Soms is dat zo erg dat er zelfs medicatie nodig is, soms is dit heel goed te verhelpen met adequate psychologische interventies.

De eerstelijnspsychologie –  vervolgopleiding na de universiteit  –  houdt zich bezig met zulke uit de hand gelopen problemen op psychisch niveau.  Het gaat om bekende klinische beelden zoals depressie, angst, dwang, latente psychose, slaapproblemen, eetproblemen, trauma, overspannenheid, RSI en whiplash, ADHD/ADD.

Ook kortdurende hulpverlening aan echtparen of gezinnen. Hiervoor zijn tegenwoordig kortdurende interventies ontwikkeld die ‘protocollen’ worden genoemd. Indien goed gehanteerd, geeft dit een versnelling aan de behandeling, werkt dus effectiever.

Tweedelijns problemen zijn de zwaardere problemen. Hiervoor is meer gespecialiseerde hulp nodig vaak van meerdere disciplines: psychiater, arts, psycholoog en sociaal psychiatrisch verpleegkundige.  Deze hulp vindt plaats bij instituten als het RIAGG of Psy-Q.  Meestal nemen deze problemen meer behandelingstijd in beslag dan genoemde 5 – 10 behandelingen die de eerstelijnszorg kan bieden.
Kortom, de behandeling aan onze praktijk is vooral gericht op kortdurende hulp voor mensen die voldoende basis hebben om door te kunnen en sterk gemotiveerd zijn om beter te worden.

Daarom is het vak zo leuk, mensen helpen die beter willen worden. Vaak lukt dat heel goed.
Fijn om  afscheid te nemen van elkaar als de behandeling geslaagd is.

Drs. N.J. Zimmermann  –  GZ-eerstelijnspsycholoog / BIG

GZ GezondheidsZorgpsycholoog
BIG Beroepen IGezondheidszorg
Verdere informatie

De golven staan voor alledaagse problematiek.
Het water staat voor klinische psychologische beelden.
De bodem staat voor de persoonlijkheid

De klachten in de praktijk van de psycholoog kunnen verdeeld worden in drie soorten klachten:

 1. alledaagse klachten
 2. klachten op klinisch psychologisch niveau, en
 3. persoonlijkheidsklachten

Ad. 1

De eerste soort spreekt voor zich. Iedereen heeft problemen van alledag. Voorbeelden: pijnklachten, vage buikpijnklachten, hoofdpijn, spanningsklachten, concentratieproblemen, rouwverwerking, sombere buien, hyperventilatie etc.

Ad. 2

Een klinische klacht is een laagje dieper dan de klachten van alledag.
Als een sombere bui langer aanhoudt dan zes weken tot drie maanden en je kunt er niet meer uitkomen, dan spreken we van een klinische depressie. Klinische beelden die specialisaties zijn in de praktijk zijn bijvoorbeeld:

 1. depressie
 2. angststoornissen
 3. dwangstoornissen
 4. psychotische episode
 5. eetstoornissen
 6. slaapklachten
 7. traumaverwerking
 8. overspannenheid
 9. relatieproblemen
 10. gezinsproblemen
 11. opvoedingsproblemen
 12. whiplash en RSI
 13. burnout
 14. werkgerelateerde problematiek

Ad 3.

Op een nog dieper niveau vinden de we persoonlijkheidsproblemen. Deze hebben te maken met persoonlijkheidskenmerken, karaktertrekken die storend kunnen worden of zijn in het (sociale) leven. Dit soort problemen worden behandeld in deze praktijk.

Op dit niveau kunnen de probleem ook ernstiger worden, zodat gesproken kan worden van een persoonlijkheidsstoornis. Deze problemen worden meestal behandeld in klinieken
Hierover is te lezen in het handboek DSM IV, Diagnostic and Statistic Manual.

Lidmaatschap van diverse officiële psychologenverengingen.

 • Opgenomen in wet BIG – Wet op Beroepen In Gezondheidszorg – waardoor de titel GezondheidsZorgpsycholoog =G.Z. psycholoog en Eerstelijnspsycholoog – mogen worden gevoerd – registratienummer 29050119325
 • Lidmaatschap Vega Academie voorheen Grieshaber Academie – postdoctorale opleiding tot Functionele psycholoog – Fp – dit is een opleiding in Duitsland. Een specialisatie op het gebied van electro- acupunctuur als ondersteuning bij behandeling van psychologische klachten.
 • Bruno Grieshaber Preis 2 mei 1998 – bekroning van de Grieshaber Academie in Schiltach voor systematisch onderzoek naar de biologische kenmerken van Klinisch Psychologische Beelden en de behandeling ervan.
 • Orthopedagoog – tweede master-opleiding universitair.

U kunt het kwaliteitsstatuut hier (versie 24-8-2022) bekijken.

Rivierduinen crisiscentrum tel: 088-3083620 – 24/7 geopend

GOEDE BOEKEN OP HET GEBIED VAN PSYCHOLOGIE.

1. ‘De kortste route door het Brein’ –  Michael Madeja / Uitgeverij Atlas

‘Iedere leek heeft met dit boek toegang tot de fascinerende inzichten van het hersenonderzoek.’

2.  ‘De voorsprong van geluk’ –  Shawn Achor /  Uitgeverij Servire

‘De 7 principes van de positieve psychologie voor succes en prestaties op het werk.’

3. ‘Geluk zonder voorwaarden’ –  Michael A. Singer /  Uitgeverij Ten Have

‘Hoe zou het zijn als je werkelijk vrij was? Hoe kun je dagelijks innerlijke rust en vrijheid vinden? Dit boek geeft een antwoord: zuiver, no-nonsense;  het verandert de relatie met jezelf en met de wereld om je heen.’

4. ‘Daten met je vaste partner’ (opnieuw verliefd)  –  Gerda Bos / Uitgeverij De Zaak

‘Herken je het gevoel dat je je partner nog steeds lief en aardig vindt, dat het vertrouwd voelt om samen te zijn, maar dat de vlinders verdwenen zijn? In dit boekje helpt psychologe Gerda Bos je middels tips om dit weer mogelijk te maken.’

5. ‘Slaap kindje slaap’ –  Dr. Estivill / Wereldbibliotheek

‘Een eenvoudige en beproefde/praktische  methode die iedere ouder kan toepassen om  kinderen met slaapproblemen te helpen.’

6. ‘Emotionele afhankelijkheid – loslaten doe je zo!  – Dr. Rudolf Snel /  Uitgeverij Ankh-Hermes

‘Verschillende vormen van emotionele afhankelijkheid herkennen en achter je laten.’

7. ‘GELUK- The World Book of Happiness’ –  Hoofdredactie Leo Bormans  / Uitgeverij Lannoo

‘100 topexperts in de positieve psychologie delen de kennis die zij bezitten over geluk.’

8. ‘Wie was mijn kind?’ –  Carol Bowman / A.W. Bruna Uitgevers

‘Ervaringen uit vorige levens kunnen het gedrag van kinderen beïnvloeden en zelfs de oorzaak van ziekte zijn.’

9. ‘Pas jij bij mij? De relatieformule’ – Astrid Hoogeveen / Forte Uitgevers

‘Dit boek gaat niet over problemen in een relatie maar over ‘Wie ben ik?, ‘Wie is mijn partner?’ en ‘Kennen wij elkaars behoeften?’ Aan de hand van de relatieformule biedt dit boek een diagnostiek van de liefde en geeft het praktische handvatten bij een relatie in wording.’

10. ‘Noodzakelijk verlies’ – Judith Viorst / Uitgeverij Anthos

‘De liefdes, illusies, afhankelijkheid en irreële verwachtingen die wij allen moeten opgeven om te kunnen groeien. Viorst helpt ons onze verliezen te begrijpen en ze constructief te verwerken.’

11. ‘De tijger ontwaakt’ –  Peter A. Levine / Uitgeverij Altamira-Becht

‘Traumabehandeling met lichaamsgerichte therapie en introductie EMDR.’

12. ‘Praten met elkaar – Het gesprek in huwelijk en relatie’ –  Michaël Moeller / Uitgeverij Christofoor

‘Een helder boek over het tweegesprek, een manier om ons op elkaar te richten, een wederzijdse uitwisseling van gedachten en gevoelens; vensters naar het gemeenschappelijk onbewuste worden geopend.’

13. ‘Tegengif – Geluk voor mensen die een hekel hebben aan positief denken’ –  Oliver Burkeman / Uitgeverij Ambo

‘Geweldig, deze schrijver verwoordt exact wat leeft bij iedere therapeut.’

14. ‘Omarm jezelf – De weg naar zelfcompassie’ – Gijs Jansen / Uitgeverij Thema

‘Een praktische uitwerking van bovenstaand principe.’

15. ‘Het empathische brein’ –  Christian Keysers / Uitgeverij Bert Bakker

‘Alles over spiegelneuronen. Je hebt meer invloed door je ZIJN dan je denkt’

16. ‘Verlichting voor luie mensen’ –  Paul Smit / Uitgeverij Samsara

‘Heel leuk om te lezen dat je al “verlicht” bent.’

17. ‘Het leven roept je’ – Boris Cyrulnik / Arbeiderspers

‘Ongelooflijk goed boek over psychotrauma. Zeer mooi geschreven. Een must!’