Psychologie is een heerlijk vak.
Is eigenlijk niet meer dan gekwantificeerde mensenkennis.
Anders gezegd: wat iedereen misschien intuïtief weet of een beetje weet, wordt in de psychologie onderzocht om meer zekerheid te krijgen over menselijke motivatie en gedrag. De bedoeling is om theoretische kernuitspraken te kunnen doen hierover die ‘waar’ zijn. Een fijn tijdschrift met goede informatie hierover is het Tijdschrift voor Psychologie. Overal verkrijgbaar. Psychologische hulpverlening ligt uiteraard in het verlengde van studies over menselijk gedrag.
Hoe meer we ‘zeker’ weten over menselijk gedrag en motivatie, hoe beter we kunnen zoeken naar methoden om hulp te verlenen indien er sprake is van ontsporing.

LEES MEER

Glasheldere animatie voor therapeuten

Maak een afspraak

Meldt u aan voor een intake. Binnen 14 dagen krijgt u te horen of u in aanmerking komt voor een behandeling.