Belangrijke mededeling 2023

Belangrijk moment voor mij en belangrijke mededeling voor jullie.

Beste mensen,

Ik ga na 52 jaar hard werken kiezen voor mezelf in 2023. Dat wil zeggen:

 • ik werk door maar op beperkte tijden alleen in de ochtenden.
 • Ik stop met werken als BIG-geregistreerd psycholoog.
 • Ik stop dus ook met het vergoedingscircuit in basiszorg.
 • Ik ga alleen nog werken met zeer kortdurende klachten c.q. oplossingen.
 • De regels om geregistreerd te werken zijn te omvattend geworden.
 • De kwaliteit op papier moet gegarandeerd worden met bijvoorbeeld een kwaliteitsstatuut, dan is de overheid tevreden. Ik niet. De praktijk werkt anders. Daar moet gebeuren waar je hart ligt en de hulp adequaat is.
 • Er zijn geen verplichte cursussen meer via het officiële circuit die mij iets nieuws kunnen bieden.
 • Op alternatief terrein, gebruik van natuurlijk ondersteunende middelen voor psychologische problemen, blijf ik actief werkzaam omdat dit absoluut de toekomst is. Daar vindt een mooie ontwikkeling plaats.
 • Een consult voor een meting met natuurlijk ondersteunende middelen op psychologisch terrein en bij functionele klachten in het algemeen is warm aanbevolen. Er is zo veel mogelijk geworden.
 • Ook blijf ik cursussen geven voor altijd weer gemotiveerde collega’s.
 • Ik ga me wijden aan mijn hobby’s. Om er twee te noemen: maskers en olifanten. De eerste verzamel ik op mijn reizen. Prachtige uitdrukking van de cultuur. De tweede, olifanten, help ik beschermen. Wat een fantastische dieren.
 • Voorts leef ik heel gelukkig met mijn partner en hoop dit nog heel lang te mogen doen. Het is de bedoeling dat mijn partner te zijner tijd de praktijk voortzet. We zien er naar uit.

Niek Zimmermann